Czasami należy zawrócić będąc w połowie drogi…

Bo są sprawy ważne, ważniejsze i najważniejsze…