31.05.2014 International Dog Show PRESTIGE Leszno’ 14

JANTAR Herbu Flinta – CWC, CACIB, BOB, BOG I

EBADI Herbu Flinta – Very Promising, Best Puppy, BIS Puppy I

Judges – Anna Rogowska, Viera Staviarska SK, Leszek Siejkowski